Metsäkolikko siivoaa hiilijalanjälkesi

Suomalaisen mäntymetsän puusto sitoo yhteyttäessään ilmakehästä noin 9,5 tonnia hiilidioksidia hehtaaria kohti vuodessa. Puiden ilmakehästä sitomaa hiiltä varastoituu puustoon, maaperään sekä puusta valmistettuihin tuotteisiin. Jokaisessa puukuutiometrissä on varastoituneena noin 0,9 tonnia hiilidioksidia.

Metsien varastoima hiilidioksidi on suoraan verrannollinen metsien sisältämään puumäärään. Mitä enemmän metsissä on puuta, sitä enemmän metsät sitovat hiilidioksidia. Jokainen metsänomistaja voi siis kantaa kortensa kekoon hiilidioksidin sidonnassa kasvattamalla metsiään tehokkaasti. Hyvin hoidettu talousmetsä on ekoteko.