Skip to content

Biopoltto-ainetta omasta metsästä

Biopolttoaineiden käyttö on yksi keino vähentää hiilidioksidipäästöjä ja korvata fossiilisia polttoaineita. Metsäteollisuuden sivutuotteista valmistettu pyrolyysiöljy on uusiutuvaa, ja hiilikiertoon kuuluvana sen käyttö on myös hiilidioksidineutraalia. Se on lisäksi useisiin muihin biopolttoaineisiin (esim. puuhake) verrattuna energiatiheämpää.

Sahateollisuuden sivutuotteena saatavista lastuista ja sahanpurusta voidaan valmistaa puupellettejä ja isompia puubrikettejä. Puristukseen perustuvan valmistusprosessin ansiosta kuutiollisesta pellettejä saadaan lähes nelinkertaisesti enemmän energiaa kuin vastaavasta määrästä haketta. Metsähaketta voidaan tehdä hakkuissa kertyvistä oksista, latvuksista ja kuitupuuksi kelpaamattomista tai muuten vahingoittuneista rungoista. Myös puun kannot ja juuret voidaan hakettaa, jos ne nostetaan hakkuun tai maanmuokkauksen yhteydessä maaperästä.

Eri polttoaineiden lämpöarvoja

  • Mäntyöljy 9.72 kWh/l
  • Perinteinen diesel 10.03 kWh/l
  • Kevyt polttoöljy 11.9 kWh/l

Pientalojen eri lämmitysjärjestelmien lämmönhintoja

Lämmön lähde Hinta
Pilke (koivu) 6,93 c/kWh
Puupelletti 5,70 c/kWh
Kotitaloussähkö 11,87 c/kWh
Öljy 9,03 c/kWh

Tilasto: Energian hinnat [verkkojulkaisu]. ISSN=1799-7984. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu 23.10.2015]. Saantitapa: www.stat.fi