Skip to content

Pohjolan tyttäret – metsätori

Bluewhite Bioforest Oy:n palvelut metsänomistajille

1. Arvokysely
2. Metsän 5-ulotteinen arviointi
3. Minun Metsäni 5.0, Ota yhteyttä
4. Metsän huolenpitopalvelu
5. Metsän hiilensidontasopimus

Climate Loyalty Program – edistä hiilen sidontaa

Osta Metsäkolikko ja pääset mukaan Climate Loyalty Program-ohjelmaan.

 
  Climate Loyal Loyalty points*
  1. ICEwoman FIN 2 000
  2. Jyrki Nieminen FIN 1 300
  3. Matias FIN 1 000
  4. Roosa Räisänen FIN 800
  5. Mikko Kurki FIN 200
  6. Anonym 2 FIN 200
  7. Anonym 3 FIN 200
  8. Anonym 4 FIN 200
  9. Taavi FIN 200
  10. Hafiz Umair Masood Awan PAK 200
  Level Loyalty points*
  1. Ranking start 100
  2. Personal Basic level 1 000
  3. Personal My level** 5 000
  4. Personal Family level 20 000
  5. Personal My Lifetime level 100 000
  6. Personal Family Lifetime level 400 000
  7. Climate Basic level 1 000 000
  8. Climate Responsible level 5 000 000
  9. Climate Premium level 10 000 000
* 100 p =yksi hiilidioksiditonni/v
** Uusi etuusohjelma tulossa!
  Climate Loyal Loyalty points*
  1. Merihaan Palloiluhalli FIN 10 000
  Level Loyalty points*
  1. Corporate climate 5 000
  2. Corporate climate Basic level 50 000
  3. Corporate climate 3rd level** 500 000
  4. Corporate climate 2nd level 2 500 000
  5. Corporate climate 1st level 12 500 000
  6. Corporate climate Premium level 60 000 000
* Sata pistettä vastaa yhtä hiilidioksiditonnia
** Uusi etuusohjelma tulossa!
 

Bluewhite Bioforest Oy on kehittänyt metsän hiilensidontasertifikaatin tuomaan uuden työvälineen ilmastonmuutoksen hallintaan. Koska asiakokonaisuus on monimutkainen, haluamme helpottaa sen kokonaisvaltaista ymmärtämistä ja olemme koonneet orientaatioperustan opetuksen apuvälineeksi. Se on saatavilla sekä seinälle tarkoitettuna suurkuvana, että pienempänä oppilaskäyttöön soveltuvana materiaalina.

 

Metsäkolikko on tarkkaan määritelty ja sen laadunvarmistamiseksi on määritelty prosessikuvaus, jonka avulla varmistetaan sekä hiilinieluun sijoittajan, että metsänomistajan saavan juuri sitä mistä on sovittu.

Hiilensidontasopimus

kesto vähintään 5 vuotta, MO = metsänomistaja, BB = Bluewhite Bioforest

1 todistus = 1 tonCO2/v

 

 1. MO määrittelee metsästään kasvualueen, jolla ei aio tehdä hakkuita vähintään 5 vuoteen
 2. MO tekee hakemuksen hiilensidontasopimuksesta BB:lle
 3. BB varmentaa omistajuuden ja alueen edellytykset puuston kasvulle sekä hiilidioksidin sitomiselle
 4. BB myöntää hiilensidontatodistukset sekä pitää kirjaa metsäalueista ja niiden omistajatiedoista sekä kasvuluokista
 5. MO tekee myyntitoimeksiannon ja määrittelee myyntihinnan
 6. BB asettaa tarjolle myyntitoimeksiannon todistukset
  1. Metsän hiilensidontatodistuksen eli Metsäkolikon ostaja tekee ostotoimeksiannon BB:n tarjoaman palvelun avulla ja määrittelee haluamansa määrän Metsäkolikoita sekä maksimihinnan ja toimeksiannon voimassaoloajan BB:n tarjoamista vaihtoehdoista.
  2. BB asettaa markkinapaikalleen tarjolle ostotoimeksiannon ja siinä määritellyn tarjoushinnan ja välittää kaupan, mikäli sen ehtoja vastaava myyntitoimeksianto on voimassa
  3. BB toimittaa tarvittavat tiedot toteutuneesta kaupasta ja sen kohteesta todistuksen ostajalle sekä tiedon MO:lle tehdystä kaupasta ja hänelle tulossa olevista maksuista
  4. BB ylläpitää rekisteriä metsän hiilensidontasopimuksista, niihin liittyvistä hiilensidontatodistuksista sekä maksuista ja välittää tarvittaessa vaadittavat tiedot niihin oikeutetuille tahoille, kuten verottajalle
 7. BB varmistaa vuosittain MO:n tietojen perusteella metsän olevan sopimuksen mukaisessa tilassa ja sitoneen ilmasta CO2:ta suunnitellun mukaisesti