Skip to content

Pohjolan tyttäret – metsätori

Bluewhite Bioforest Oy:n palvelut metsänomistajille

1. Arvokysely
2. Metsän 5-ulotteinen arviointi
3. Minun Metsäni 5.0, Ota yhteyttä
4. Metsän huolenpitopalvelu
5. Metsän hiilensidontasopimus

Climate Loyalty Program – edistä hiilen sidontaa

Osta Metsäkolikko ja pääset mukaan Climate Loyalty Program-ohjelmaan.

 
 

Bluewhite Bioforest Oy on kehittänyt metsän hiilensidontasertifikaatin tuomaan uuden työvälineen ilmastonmuutoksen hallintaan. Koska asiakokonaisuus on monimutkainen, haluamme helpottaa sen kokonaisvaltaista ymmärtämistä ja olemme koonneet orientaatioperustan opetuksen apuvälineeksi. Se on saatavilla sekä seinälle tarkoitettuna suurkuvana, että pienempänä oppilaskäyttöön soveltuvana materiaalina.

 

Metsäkolikko on tarkkaan määritelty ja sen laadunvarmistamiseksi on määritelty prosessikuvaus, jonka avulla varmistetaan sekä hiilinieluun sijoittajan, että metsänomistajan saavan juuri sitä mistä on sovittu.

Hiilensidontasopimus

kesto vähintään 5 vuotta, MO = metsänomistaja, BB = Bluewhite Bioforest

1 todistus = 1 tonCO2/v

 

 1. MO määrittelee metsästään kasvualueen, jolla ei aio tehdä hakkuita vähintään 5 vuoteen
 2. MO tekee hakemuksen hiilensidontasopimuksesta BB:lle
 3. BB varmentaa omistajuuden ja alueen edellytykset puuston kasvulle sekä hiilidioksidin sitomiselle
 4. BB myöntää hiilensidontatodistukset sekä pitää kirjaa metsäalueista ja niiden omistajatiedoista sekä kasvuluokista
 5. MO tekee myyntitoimeksiannon ja määrittelee myyntihinnan
 6. BB asettaa tarjolle myyntitoimeksiannon todistukset
  1. Metsän hiilensidontatodistuksen eli Metsäkolikon ostaja tekee ostotoimeksiannon BB:n tarjoaman palvelun avulla ja määrittelee haluamansa määrän Metsäkolikoita sekä maksimihinnan ja toimeksiannon voimassaoloajan BB:n tarjoamista vaihtoehdoista.
  2. BB asettaa markkinapaikalleen tarjolle ostotoimeksiannon ja siinä määritellyn tarjoushinnan ja välittää kaupan, mikäli sen ehtoja vastaava myyntitoimeksianto on voimassa
  3. BB toimittaa tarvittavat tiedot toteutuneesta kaupasta ja sen kohteesta todistuksen ostajalle sekä tiedon MO:lle tehdystä kaupasta ja hänelle tulossa olevista maksuista
  4. BB ylläpitää rekisteriä metsän hiilensidontasopimuksista, niihin liittyvistä hiilensidontatodistuksista sekä maksuista ja välittää tarvittaessa vaadittavat tiedot niihin oikeutetuille tahoille, kuten verottajalle
 7. BB varmistaa vuosittain MO:n tietojen perusteella metsän olevan sopimuksen mukaisessa tilassa ja sitoneen ilmasta CO2:ta suunnitellun mukaisesti

 

  Helsinki Central Park 3 video