Skip to content

Sijoittajalle

SIJOITTAJALLE

Liikeidea

Bluewhite Bioforest Oy tarjoaa asiakkaille uusia palveluja, jotka lähtevät metsänomistajien omista tarpeista.

Uuden biometsätalouden aikana on uusien palveluiden tuottamisessa lähtökohtana alan viimeisimmän tiedon käyttö ja jakaminen asiakkaille. Kerromme mm.:

  • Biovoimalaitosten raaka-aineista
  • Tervanpoltto kuivatislauksesta höyrytykseksi
  • Metsäbiomassasta tuotettavista uusista tuotteista
  • Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta metsiin ja niiden kasvuun, esimerkiksi vesitalouteen
  • Kemera-asetuksen ja metsälain uudistusten tuomista mahdollisuuksista

Yhtiön kilpailukyky pohjautuu asiakaslähtöisyyteen, ketteryyteen, laajaan verkostoitumiseen sekä ainutlaatuiseen osaamisen johtamiseen.

Tulevaisuus

Yhtiö tulee julkistamaan seuraavan sukupolven palveluita, joiden tuotekehityksen rahoittamiseksi on tavoitteena listautua pörssiin.

Yhteyshenkilö
Toimitusjohtaja Jyrki Nieminen