Skip to content

Metsän hoitaminen - kuin laittaisi rahaa pankkiin

Kun metsää hoidetaan oikeilla menetelmillä ja oikea-aikaisesti, metsän tuotto paranee ja se tuottaa säännöllisesti hakkuutuloja. Varsinkin ensimmäisen 20 vuoden aikana tehdyt oikea-aikaiset hoitotoimenpiteet lyhentävät merkittävästi kiertoaikaa sekä aikaistavat ja kasvattavat hakkuista saatavaa tuloa.

Metsänhoidon laiminlyönti aiheuttaa suomalaisille metsänomistajille vuosittain satojen miljoonien eurojen tulonmenetyksen.

Esimerkki hyvän hoidon merkityksestä metsän taloudelle

  • Rehevän, hyvin hoidetun kuusikon keskikasvu Etelä-Suomessa 6,5 m3/ha/v
  • Hyvin hoidettu metsä kasvaa 20 % paremmin kuin huonosti hoidettu
  • Kuusitukin hinta on 55 e/m3, kuidun hinta 15 e/m3
  • Kohteella puuta 300 m3/ha, josta 80 % on tukkipuuta
  • Keskimääräinen metsätilan koko Suomessa on 30 hehtaaria

Keskimääräisellä metsätilalla metsänomistajan tulonmenetys on 2000 euroa vuodessa, kun metsät on jätetty hoitamatta. Hyvin hoidetusta metsästä saisi päätehakkuussa hakkuutuloa noin 14 000 euroa/hehtaari.

Me Bluewhite Bioforestilla autamme sinua saavuttamaan metsällesi asettamat taloudelliset tavoitteet!