Skip to content

Tarinamme

Bluewhite Bioforest Oy perustettiin vuonna 2014 uudistamaan metsänkäyttöä ja kertomaan uusista mahdollisuuksista Suomen metsänomistajille. Haluamme edistää metsien monikäyttöä. Metsänomistajat ovat avainasemassa päättäessään metsiensä käytöstä. Asiantuntijamme auttavat metsänomistajia tavoitteissaan niin monimuotoisuuden, vapaa-ajan kuin taloudellisen tuoton osalta. Metsätori. Metsä on paljon muutakin kuin talouspuuta. Työmme perustana on viisiulotteinen malli, jolla kuvataan metsästä saatavia hyötyjä: Energia, Tuotteet, Talous, Ympäristö ja Virkistys. Metsänomistajan omat tavoitteet säätelevät, mikä osa mallista otetaan käyttöön. Viisiulotteista mallia on avattu alla.
Energia Kaikkea puuta ei käytetä saha- ja vaneriteollisuudessa tai kuituna selluteollisuudessa. Energiapuu voi myös antaa metsänomistajalle lisätuloa. Energiapuun poltto kaukolämpölaitoksissa tuottaa lämpöenergiaa. Hakkuujätteet sisältävät paljon lignoselluloosaa, mikä tekee niistä biopolttoaineeksi soveltuvan. Puuperäiset polttoaineet eivät suoraan kilpaile ruuantuotannon kanssa samasta raaka-aineesta. Mielenkiinto puuperäisiin biopolttoaineisiin ja niiden jatkojalostukseen onkin kasvanut.
Tuotteet Suomessa metsien pääpuulajit ovat mänty, kuusi ja koivu, joista männyllä on suurimmat markkinat. Erikoispuulajien käyttö on melko vähäistä.
Mänty. Sulfaattisellun keitosta saadaan sivutuotteena mäntyöljyä. Mäntyöljystä jalostetaan muun muassa uusiutuvaa biopolttoainetta, asfaltin kierrätystä edistävää ainetta sekä aineita hyödynnettäväksi funktionaalisissa elintarvikkeissa (sterolit) ja sideaineina maaleissa. Mäntyä käytetään myös puusepäntuotteisiin, veneenrakennuksen sekä hirsi- ja rakennusteollisuuden raaka-aineena. Mäntyä on perinteisesti käytetty muun muassa pylväinä, mastoina, rakennushirtenä, ratapölkkyinä ja vanerina. Mäntyterva oli aikanaan metsiemme arvokkain tuote.
Kuusi. Kuusta voi käyttää ravintona ja tekstiiliteollisuuden raaka-aineena. Kuuusenkerkät eli silmut ja nuoret vuosikasvaimet ovat terveellinen ja maistuva lisä ruokavalioon. Kuusen pitkäkuituinen puuaine soveltuu erilaisten kemiallisten tuotteiden kuten viskoosin raaka-aineeksi. Viskoosi on luonnonkuidusta kemiallisesti jalostettu muuntokuitu, jota saadaan puunjalostustehtailta sellun keiton jatkojalosteena. Kauniisti laskeutuva viskoosi on materiaalina hengittävä ja mukava ihoa vasten.
Koivu. Koivun puuainesta käytetään huonekaluissa, soittimissa sekä paperin- ja vanerinvalmistuksessa. Lisäksi koivua käytetään sisustukseen ja parketteihin. Perinteisesti koivun tuohesta on tehty vakkoja, tuohikontteja sekä virsuja. Puulämmityksessä käytettävillä koivun klapeilla on korkea energiasisältö. Koivusta juoksutettua mahlaa ja kerättyä pakuria käytetään lisäravinteena.
Erikoispuulajit. Yleisimpien talouspuulajien lisäksi erikoispuulajeilla on paljon kysyntää. Erikoispuulajeilla on ominaisuuksia, jotka tekevät niistä haluttuja moniin eri tarkoituksiin. Esimerkiksi tervaleppä on arvostettu huonekalu- ja puusepänteollisuuden raaka-aine sekä Suomen suosituin saunojen pintamateriaali. Tervaleppää käytetään myös kalustepuuna, koriste-esineisiin, sisustukseen, soitinten valmistukseen ja savustuspuruksi.
Talous Kun metsää hoidetaan oikeilla menetelmillä ja oikea-aikaisesti, metsän tuotto paranee ja hakkuutulot ovat säännölliset. Varsinkin ensimmäisen 20 vuoden aikana tehdyt oikea-aikaiset hoitotoimenpiteet lyhentävät merkittävästi kiertoaikaa sekä aikaistavat ja kasvattavat hakkuista saatavaa tuloa. Hyvin hoidettu metsä kasvaa 20 % paremmin kuin huonosti hoidettu. Metsän tuottoja ei tarvitse odottaa päätehakkuuseen asti. Metsä sitoo hiiltä kasvaessaan. Metsäkolikko-palvelussamme hyödynnetään tätä ominaisuutta: metsänomistaja saa tuottoja jo metsän kasvuvaiheessa. Metsätori
Ympäristö Suomalaisen mäntymetsän puusto sitoo yhteyttäessään ilmakehästä noin 9,5 tonnia hiilidioksidia hehtaaria kohti vuodessa. Puiden ilmakehästä sitomaa hiiltä varastoituu puustoon, maaperään ja puusta valmistettuihin tuotteisiin. Jokaisessa puukuutiometrissä on varastoituneena noin 0,9 tonnia hiilidioksidia. Metsien varastoima hiilidioksidi on suoraan verrannollinen metsien sisältämään puumäärään. Mitä enemmän metsissä on puuta, sitä enemmän metsät sitovat hiilidioksidia. Jokainen metsänomistaja voi siis kantaa korteensa kekoon hiilidioksidin sidonnassa kasvattamalla metsiään tehokkaasti. Hyvin hoidettu talousmetsä on ekoteko. Metsäkolikko
Virkistys Metsä on muutakin kuin kaunis koivumaisema tai mäntykankaan tuoksu. Luontoelämyksen lisäksi metsä tarjoaa monenlaista virkistyskäyttöä. Metsästä voit kerätä marjoja ja sieniä. Metsissä lenkkeillään, hiihdetään ja retkeillään.

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä sivun alalaidan yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen info@bluewhitebioforest.fi, niin kerromme, miten voimme auttaa sinua saamaan enemmän iloa ja hyötyä metsästäsi.