Koivu

Koivut (Betula) ovat Suomen yleisimpiä lehtipuita, ja ne kasvavat sekametsissä havupuiden kanssa. Hieskoivu viihtyy kosteammassa maaperässä kuin rauduskoivu, ja hieskoivun alalajia tunturikoivua kasvaa vain Lapissa. Vaivaiskoivua tapaa Etelä-Suomessa rehevillä turvesoilla, mutta Lapissa sitä on kaikkialla. Kauniista puuaineksestaan tunnettu visakoivu on rauduskoivun muunnos