Skip to content

Metsän arvo myös muussa kuin puussa

Puolukka ja mustikka ovat Suomen yleisimmät marjat, joita jokainen suomalainen voi kerätä metsistä jokamiehenoikeuksien ansiosta. Puolukka viihtyy parhaiten valoisilla ja kuivilla kasvupaikoilla, yleisesti männyn seuralaisena. Parhaiten metsä tuottaa puolukkaa silloin, kun sen puusto on nuorta. Mustikkaa esiintyy erityisesti kosteilla ja varjoisilla kasvupaikoilla. Paras mustikkasato saadaan havumetsästä, jonka puusto on täysi-ikäinen, muttei liian tiheä.

Metsän hoitotoimenpiteet vaikuttavat aina myös puuston alla olevaan kasvustoon. Harvennushakkuiden avulla voidaan lisätä sekä mustikan että puolukan satoa, koska varvuille vapautuu lisää valoa ja kasvutilaa. Sen sijaan avohakkuu aiheuttaa välittömästi mustikkasadon romahtamisen. Puolukka sopeutuu avohakkuun aiheuttamiin olosuhteiden muutoksiin mustikkaa paremmin. Jos metsää kasvatetaan jatkuvasti, eli avohakkuiden sijaan poistetaan vain osa puista 10-20 vuoden välein, säilyy myös marjasato tasaisempana.

Hyväkuntoinen marjanpoimija saa hyvänä päivänä kerätyksi 65 kiloa mustikkaa tai 100 kiloa puolukkaa poimurilla. Puhdistetusta mustikasta maksetaan 3-4 euroa/kg ja puolukasta 1,5 euroa/kg. Ulkoilusta nauttiva reippailija voi siis ansaita mustikanpoiminnalla jopa 260 euroa per päivä. Lisäksi marjojen poimimisesta saatu tulo on Suomessa verovapaata.

Metsän hoitotoimenpiteet voidaan suunnitella marjasatoa koskevat tavoitteet huomioiden. Me Bluewhite Bioforestilla autamme metsänomistajaa yhteensovittamaan metsänsä virkistyskäytölliset tavoitteet ja muut arvot.

Metsä on
mahdol­lisuus.
Sinä päätät, millainen.