Skip to content

Tuotekehitys

Bluewhite Bioforest on perustettu 2014. Tavoitteena on luoda uutta vientikelpoista liiketoimintaa, joka pohjautuu osaamiseen, tietotekniikkaan ja verkostojen käyttöön. Osaamisen perusta on uusin tutkimustieto ja alan johtava koulutus. Vaikkakin yrityksen alku perustui metsätalouteen, olemme laajentaneet toiminta-ajatusta kattamaan myös muuta uutta liiketoimintaa, johon yrityksessä on valmista osaamista. Seuraavassa tuotekehityksen tilanne:

 1. Arvokysely – valmis
 2. Metsän 5-ulotteinen arviointipalvelu web:issä – valmis
 3. Minun metsäni 5.0 – pilotoitu asiakkaiden kanssa
 4. Metsän huolenpitopalvelu – tilaustyönä
 5. Hiilensidonta sertifikaatti/Metsäkolikko – markkinoille 2019
 6. Tulossa
 • Ice Forest Coin EU-alueelle
 • Ice Forest Coin jälkimarkkinakelpoinen
 • Muut kasvuvyöhykkeet boreaalisen lisäksi
 1. Spin-off
 • Opetus-kehikko kouluille
 • Metsä-aiheinen interaktiivinen oppimis- ja elämyspeli
 • Post-hallinnointi web-palveluille